އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

6 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

5 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

5 years ago

ދިރާގުން ކުޑަކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި

6 years ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިރާގުން ކުޑަކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފިއެވެ.


ދިރާގުންބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ސްޓާފުން ކުޑަކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާ ބަހާފައިވަނީ ޢީދު ނަމާދަށް ފަހުގައި ކަމުގައެވެ.


އެގޮތުން މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރާގު މުވައްޒަފުންވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާ ބަހާފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު