އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

6 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

5 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

5 years ago

ދެވަނަ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ ކުޑަހުވަދޫ ފައިނަލާ ގާތަށް

7 years ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަސްވަނަ ޒޯންގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗު ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށް ކުޑަހުވަދޫން ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ކުޑަހުވަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވީ ވ.ފުލިދުއާ ވާދަކޮށް 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

މެޗުގެ ހަމައެކަނި ގޯލް ކުޑަހުވަދުއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ އަބުދުލް ހާލިގެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ކުޑަހުވަދޫގެ ފަރުހާދު އާމިރެވެ.

މިއަދު ހޯދި މޮޅާއެކު ކުޑަހުވަދޫން ވަނީ ޖުމްލަ ހަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ފައިނަލާއި ގާތަށް ޖެހިލާފައެވެ. އެ ޓީމުން ފުރަތަމަ ކުޅުނު މެޗުގައި ބިލެތްދޫ ބަލިކުރީ 3-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ފުލިދޫ ދެވަނައިގައި އޮތްއިރު މުލަކާއި ބިލެތްދުއަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.


ފަސްވަނަ ޒޯނުގައި މާދަމާ ބައްދަލު ކުރާނީ މ.އަތޮޅު ޗެމްޕިއަން މުލަކާއި ފ.އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަން ބިލެތްދު އެވެ. މި ދެ ޓީމު ވެސް ފުރަތަމަ ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެފައިވާތީ މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ދެ ޓީމަށް ވެސް މިއީ މުހިންމު މެޗެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު