އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

6 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

6 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

6 years ago

ކުޑަހުވަދޫގެ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

2 years ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އުވާލައިފިއެވެ.


ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ ޑެސެމްބަރ 05 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މޮނިޓަރިންނަށް ލާފައިވަނީ ކުޑަހުވަދޫއަށް ދަތުރުކުރި 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.


މޮނިޓަރިންއަށް ލުމަށްފަހު ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ރަށުގައިވެސް ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކޮށްފައެވެ.


ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެ ރަށުން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތައްވެސް ނެގެޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރިންގ ހާލަތު އުވާލާފައެވެ.


އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މިރަށުގެ މޮނިޓަރިން އުވާލާފައިވަނީ ރަށުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށާ މޮނިޓަރިންގގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދަމަހައްޓަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތުމުން ކަމަށެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު