އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

2 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

2 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

2 years ago

ކުޑަހުވަދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ނަގައިފި

1 year ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައި ދ. ކުޑަހުވަދޫ އާންމު ހާލަތަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.


ދ. ކުޑަހުވަދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައީ، މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މިހާރު އެ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން އާންމު ހާލަތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކު އަޒީޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.


މިއަދު މެންދުރު 15:30ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ 253 ތަނެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގެ ދަށުގައި އޮތް ކަމަށްވެސް މިރޭ މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ތޭގައި ކުޑަހުވަދޫ ނުލައި 21 ރަށެއް ހިމެނެއެއެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު