އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

2 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

2 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

2 years ago

އޮންލައިންކޮށް ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ : ކުޑަހުވަދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗް

1 year ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

ފެނަކަ ކުޑަހުވަދޫ ބުރާންޗުން ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް އޮންލައިން ޓުރާންސްފާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ސިއްޚީ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުނާއި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ދިމާވާ ތޮއްޖެހުން ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން އޮންލައިންކޮށް އެކައުންޓް ޓްރާންސްފަރ ޕޭމަންޓް ހެއްދެވޭނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ފެނަކަ ކުޑަހުވަދޫ ބްރާންޗުން ބުނެފިއެވެ.

ފެނަކަ ކުޑަހުވަދޫ ބްރާންޗް އިން ނެރުއްވި މި އިޢުލާންގައި ވަނީ އެކައުޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރާއިރު ރިމާކްސްގައި ފައިސާ ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ސަބްކުރިޕްޝަން ނަމްބަރު އަދި ބިލް ނަމްބަރު ޖެއްސެވުމަށްފަހު 001 701278 7723 އަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަަށްފަހު 7788631 އަށް ވައިބަރ ކޮށްދެވުމަށް އެދޭކަމަަށް އެ އިޢުލާންގައި ބުނެފައިވެއެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު